Kosten

Mr Kathi Hansen-Löve staat cliënten zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo)  als op betalende basis bij.

Pro deo

Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen, u minderjarig bent of wanneer u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van uw inkomen. Kijk voor de voorwaarden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Betalend

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zal Mr Kathi Hansen-Löve bij aanvang van de werkzaamheden een afspraak met u maken over het uurtarief en de te verwachten kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

In sommige gevallen is het mogelijk een “lumpsum” af te spreken. U betaalt dan vooraf een vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt.