Strafrecht

Mr Kathi Hansen-Löve heeft zich volledig gespecialiseerd in het strafrecht en staat zowel volwassenen als jeugdigen bij. Zij behandelt alle soorten strafzaken, en heeft ruime ervaring met zowel kleine zaken die voor de Politierechter komen als grote zaken bij de Meervoudige Strafkamer en Megazaken.

Zij treedt op bij alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven en daarnaast behandelt zij regelmatig cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Mr Kathi Hansen-Löve heeft veel ervaring met het Internationale Strafrecht, zowel Overleveringszaken (binnen de Europese Unie) als Uitleveringszaken (alle overige landen).  Zij staat regelmatig cliënten bij tegen wie een Europees Arrestatie Bevel is uitgevaardigd.

Mr Kathi Hansen-Löve kan u ook bijstaan bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Commuun Strafrecht

Levensdelicten, mensenhandel, georganiseerde misdaad, geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en vermogensdelicten, ontneming, fraude en witwassen.

 

Jeugdstrafrecht

Bijzonder Strafrecht

Opiumwet

Wet Wapens en Munitie

Wegenverkeerswet